Stowarzyszenie
Powrót do strony głównej

  1. Stowarzyszenie
  2. Statut
  3. Zarzad
  4. Komunikaty
  5. Przystapienie


Prezes Stowarzyszenia
(będący jednoosobowym zarządem)

Ireneusz Chromiński
ireneusz@chrominski.pl


Rada Starszych
(organ doradczy przy prezesie)
1 Ryszard Chromiński przewodniczący chrominscy@tlen.pl
2 Maria Leokadia Chromińska sekretarz machrom@interia.pl
3 Halina Tatarzyńska skarbnik tatartransport@wp.pl
4 Jan Aleksander Chromiński archiwista olek1200@wp.pl
5 Daniel Chromiński stały członek Rady daniel@danat.pl
6 Sławomir Chromiński stały członek Rady slawomir@chrominski.pl

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Rodu Chromińskich
ul. Jowisza 20
05-509 Piaseczno