Stowarzyszenie
Powrót do strony głównej

  1. Stowarzyszenie
  2. Statut
  3. Zarzad
  4. Komunikaty
  5. Przystapienie

Na tej stronie będziemy umieszczać informacje związane ze Stowarzyszeniem, jego działaniem i rozwojem.

Stowarzyszenie Rodu Chromińskich powstało na I Zjeździe Rodu Chromińskich, dnia 1 maja 2005 r. Wiecej na ten temat w "O nas".

W czasie Zjazdu przyjęty został przez członków-założycieli Statut Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w sądzie w Warszawie dnia 13 marca 2006 r. i od tego momentu zaczęliśmy przyjmowanie nowych członków.
Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd

Zgodnie z Uchwałą IV Zjazdu Stowarzyszenia Rodu Chromińskich, składka członkowska wynosi 100 zł. za rok.
Nr konta bankowego Stowarzyszenia Rodu Chromińskich:
PEKAO Nr: 26 1240 2685 1111 0011 3414 5229

Tytuły wpłat:
1. Składka członkowska (podać imię i nazwisko oraz imię ojca)
2. Wpisowe (podać imię i nazwisko oraz imię ojca)
3. Darowizna

KRS: 0000255145
REGON: 140612134
NIP: 521-339-97-38