Powrót do strony głównejalert('Wpisz imię i nazwisko'); history.back();"; exit; } else{} } function validate_email($address) { $pattern = '/^.+@.+\..+$/'; if (preg_match($pattern, $address) == 0) return false; return true; } function entry_check(){ global $string; if($string == ""){ echo""; exit; } elseif(ereg("<.*>",$string) > 0) { echo""; exit; } } function linefeed_repair(){ global $string; if($linefeed_repair == 1) { $string = ereg_replace("\r\n","
",$string); } else { $string = ereg_replace("\r\n"," ",$string); } } function repair_html() { global $entry; $entry[4] = ereg_replace("<[^>]+>"," ",$entry[4]); $entry[4] = ereg_replace("]+>"," ",$entry[4]); $entry[4] = ereg_replace("\\\\\\\\","\\",$entry[4]); $entry[4] = ereg_replace("\\\\\"","\"",$entry[4]); $entry[4] = ereg_replace("\\\\\'","'",$entry[4]); } if(!file_exists($book)){ $file = fopen($book,"w"); } if(empty($do)){ $data=fopen($book, "r"); flock($data,1); $entry_count = file($book); $count = count($entry_count); echo"

\nWpisz się                

\n

\n\n"; $i=0; while($i < $count){ $i++; $show = fgets($data,10240); $entry = explode("|",$show); repair_html(); echo("\n\n\n\n"); } unset($entry_count); flock($data,3); fclose($data); echo"
 
Imię i nazwisko:"); if (validate_email($entry[2])) echo("$entry[1]"); else echo("$entry[1]"); echo("
Data:$entry[3]
Komentarz:$entry[4]

"; echo"

Powrót do strony głównej

"; } else if ($do=="form") { echo"

\n"; ?>

Imię i nazwisko:
E-mail:
Komentarz:
Przepisz tekst
       

\n"; echo"
Twój wpis został dodany do księgi gości.
Dopisałeś się jako $value osoba
\n
Powrót do księgi gości

"; } ?>